2nd Mithila Festival USA 2020

On auspicious occasion of International Mother’s Language Day celebration organized by New York City Mayor office at City Hall Courthouse, with a great pleasure, we would like to announce 2nd Mithila Festival USA; an Mithila ART & Cultural Exhibition to be held on April 12-18th, 2020 in New York, USA. Further, continuing the saga of showcasing and promoting United Nations Sustainable…

न्यूयोर्क सिटी मेयर इमिगरेन्ट अफ्फैर अफिसले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको काय्रेक्रमको अवसर पारेर न्यू योर्क सिटी हलमा दोस्रो मिथिला महोत्सब अमेरिका २०२० को घोषणा

न्यूयोर्कमा अप्रिल १२ देखि १८, २०२० सम् दोश्रो मिथिला महोत्सव आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराउन पाउंदा म अत्यन्त हर्षित छु । साथै, संयुक्त राष्ट्र संघको दीगो विकासको लक्ष्यलाई मिथिला कलाचित्रव्दारा नियमित रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य अनुरूप यो वर्ष Mithila Heritage: Art for SDGs” (मिथिला सम्पदा: दीगो विकासका लागि कला) शीर्षक अन्तर्गत SDGs Goal 1 (No Poverty) & 2 (Zero Hunger) दीगो विकासको लक्ष्य नं १ (गरिवीरहित) र…

Kids Art Workshop, Exhibition, and Award 2024

X